Skip to main content

Algemene voorwaarden De Leeuwerik

Als je een vakantie boekt is het wel zo fijn om vooraf te weten waar je aan toe bent. Lees hieronder over de betaalmogelijkheden, regels rondom annuleren en omboeken en de regels voor als je een hond meeneemt. 

Toepassing

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen van vakantiehuizen die worden verhuurd door De Leeuwerik, hierna te noemen De Leeuwerik/we. 

 • Bij het maken van een boeking dien je kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Vanaf dit moment gelden de voorwaarden. 

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘jou’/’je’ verstaan: de persoon die met De Leeuwerik een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van onze vakantiehuizen. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd ‘gast’) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van het door de huurder gehuurde vakantiehuis en/of andere faciliteiten.

 • Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 • Op de overeenkomst tussen jou en De Leeuwerik is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Boeken

 • Een aanvraag voor reservering van een vakantiehuis van De Leeuwerik kan via internet, per mail of telefonisch. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot (aan)betaling.

 • Boeken van een vakantiehuis van De Leeuwerik is alleen mogelijk bij een leeftijd vanaf 21 jaar. 

 • Onze vakantiehuizen zijn niet te huur voor (vrijgezellen)feesten en/of soortgelijke evenementen.

 • We behouden ons het recht voor om te allen tijde - zonder opgaaf van redenen - een reservering te weigeren.

 • Na het boeken ontvang je van ons een bevestiging, die tevens dient als factuur. Controleer zelf gelijk of de gegevens juist zijn. Eventuele onjuistheden vernemen wij graag direct. Er is sprake van een boeking op het moment dat De Leeuwerik de reservering aan jou heeft bevestigd. 

 • We rekenen geen boekings- of servicekosten.

Betalen

 • De volgende betaaltermijnen zijn van toepassing: 
  • Binnen 24 uur na boeking
   30% van de huursom.

  • 6 weken (42 dagen) voor aankomst
   70% van de huursom.

  • Bij een boeking met aankomst binnen zes weken (42 dagen)
   Binnen 24 uur na boeking: 100% van de huursom.

 • Bij het niet tijdig voldoen van de huursom ontvang je van ons per e-mail hierover een bericht. We stellen daarin een nieuwe betaaltermijn. Bij het opnieuw niet tijdig betalen wordt de huurovereenkomst geannuleerd en heeft De Leeuwerik het recht de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. 

Annuleren

Kan je vakantie onverhoopt niet doorgaan? Neem dan de volgende annuleringsvoorwaarden in acht, geldig op boekingen via www.deleeuweriktexel.nl: 

 • Binnen 24 uur na boeking
  Gratis, 100% van het al (aan)betaalde boekingsbedrag ontvang je terug. Bij een boeking met aankomst binnen zes weken (42 dagen) komt de mogelijkheid om gratis te annuleren te vervallen. 

 • Tot zes weken (42 dagen) voor aankomst
  Gratis, 100% van het al (aan)betaalde boekingsbedrag ontvang je terug.

 • Tot 7 dagen voor aankomst
  50% van het boekingsbedrag krijg je terug.  

 • Binnen 7 dagen voor aankomst
  10% van het boekingsbedrag krijg je terug. 

 • Op dag van aankomst of tijdens verblijf
  0% van het boekingsbedrag ontvang je terug.

 • Je kunt annuleren door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na een annulering volgt de eventuele terugbetaling door De Leeuwerik binnen vijf werkdagen. 

 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze diensten.

 • De Leeuwerik heeft het recht jouw boeking tot 48 uur, na het moment van boeken te herroepen, onder vermelding van redenen.

Wijzigen

 • Tot 30 dagen voor aankomst is het wijzigen van de datum of vakantiehuis mogelijk, op basis van beschikbaarheid.

 • Het bijboeken van extra’s is, op basis van beschikbaarheid, ten allen tijde mogelijk. Early check-ins en/of lazy check-outs zijn hiervan uitgezonderd, deze kunnen uiterlijk tot 24 uur voor het in of uitchecken bijgeboekt te worden.

 • Bij een verschil in de huursom komt het verschil voor rekening van de gast. Dit verschil moet betaald worden voor de, door de Leeuwerik, gecommuniceerde betaaltermijn.

 • Indien je, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is De Leeuwerik niet verplicht die te accepteren.

 • Indien De Leeuwerik door overige omstandigheden een wijziging in een door jou geboekte reservering dient te maken met betrekking tot locatie, periode van het verblijf of het type en/of ligging van het vakantiehuis, kan De Leeuwerik jou een passend alternatief bieden.

 • Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan het vakantiehuis onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met De Leeuwerik.

 • Indien je jouw verblijfsperiode voortijdig wilt beëindigen, dan wel overdragen aan een ander gebruiker, blijf je voor De Leeuwerik hoofdelijk aansprakelijk voor het verblijf van de nieuwe gebruiker alsmede de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, eventuele extra kosten ten gevolge van de overdraging en eventuele annuleringskosten.

 Incheck en uitcheck

 • Het gehuurde vakantiehuis is vanaf 16.00 uur beschikbaar op de overeengekomen aankomstdag.

 • Het achterlaten van bagage en/of parkeren van auto’s danwel fietsen voor het moment van incheck en/of na het moment van uitchecken is niet toegestaan. 

 • De incheck en uitcheck vinden plaats door het overdragen van de sleutel.

 • Bij het inchecken wordt een persoonlijke parkeerplaats toegewezen die geldig is gedurende het gehele verblijf en geschikt is voor één auto. Het onderling uitwisselen dan wel ruilen van parkeerplaatsen is niet toegestaan.

 • Op de overeengekomen vertrekdag dient het vakantiehuis netjes achtergelaten te worden en de sleutel ingeleverd te worden bij de beheerder, voor 10.00 uur. 

 • Indien het gebruik van het vakantiehuis en/of andere faciliteiten eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door De Leeuwerik.

 • De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van De Leeuwerik. Bij verlies, breuk, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder verplicht de schade te vergoeden.

Verblijf

 • Alle gasten dienen zich te houden aan de door De Leeuwerik vastgestelde regels voor het park en onze vakantiehuizen, vastgelegd in de huisregels. Deze reglementen zijn in het vakantiehuis terug te vinden in de informatiemap.

 • Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft De Leeuwerik het recht jou, de huurder en iedere andere gebruiker van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

 • Het is niet toegestaan om meer personen dan bij de reservering is opgegeven en op de bevestiging staat vermeld, te laten overnachten. Wil je logees ontvangen? Meld dit dan van te voren bij de beheerder en reken daarvoor de verplichte toeristenbelasting af. Voor onze vakantiehuizen geldt een maximaal personenaantal van 4, baby’s en kinderen tellen ook mee voor het totaal. Bij overschrijding van het genoemde aantal heeft De Leeuwerik het recht de overeenkomst te ontbinden, hiervoor gelde de annuleringsvoorwaarden. 

 • Onze vakantiehuizen en het buitenterrein zijn rookvrij. Roken en barbecueën zijn niet toegestaan. Het is eveneens niet toegestaan om drugs of verdovende middelen te gebruiken of in bezit te hebben op ons park.

 • De twee privé-parkeerplaatsen op het parkeerterrein zijn voor de beheerder(s) en beschikken over een elektrische laadpaal. De laadpaal is enkel toegankelijk, mits beschikbaar, voor de gasten van de Leeuwerik. Bij een volgeladen auto dient de gast deze weer terug te plaatsen op zijn toegewezen parkeerplaats. Het is niet toegestaan om anders dan voor het opladen van een elektrische auto deze parkeerplaatsen te gebruiken.

 • De Leeuwerik behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en toegang van de faciliteiten van het park, zonder dat je recht hebt op een vergoeding.

 • Het verplaatsen van de inventaris of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor je maaltijd buiten. Het anders gebruiken van apparaten, inventaris en faciliteiten, anders dan waarvoor ze zijn bedoeld, is tevens niet toegestaan.

 • Voor het plegen van noodzakelijk of alledaags onderhoud aan het vakantiehuis of de faciliteiten heb je geen recht op vergoeding.
 • De huurder dient het vakantiehuis netjes op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, vloer netjes achterlaten, beddengoed afhalen, keuken- en koelkast schoonmaken, vuilniszakken in de container plaatsen).

 • Indien de parkbeheerder ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van het vakantiehuis in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is de beheerder gerechtigd zich toegang tot het vakantiehuis te verschaffen.

Huisdieren

 • In de volgende huizen wordt één hond toegestaan: De Veldleeuwerik, Windlust, Het Zandblauwtje en De Strandvondst. De andere huizen zijn huisdiervrij en het binnenlaten van een huisdier is hierin niet toegestaan.

 • In de huizen waar een hond wordt toegestaan, zijn andere huisdieren dan een hond niet toegestaan. De Leeuwerik behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren. 

 • Indien je en/of andere gebruikers een hond wensen mee te nemen, dien je dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door De Leeuwerik een toeslag in rekening gebracht aan jou, welke door jou zal worden voldaan. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

 • De hond dient buiten het vakantiehuis met tuin te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De hond mag geen overlast bezorgen aan de overige gasten en omwonenden.

Prijzen

 • De overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de boekingsbevestiging is voor jou van toepassing.

 • Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door De Leeuwerik is verzonden.

 • Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 • De Leeuwerik heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar De Leeuwerik geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen. De hoogte van de toeristenbelasting wordt vastgesteld door gemeente Texel. U/de huurder bent aan De Leeuwerik ten allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

Overmacht en wijziging

 • In het geval De Leeuwerik, al dan niet tijdelijk, niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, laten we binnen 14 dagen nadat we kennis hebben gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor een ander vakantiehuis/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door De Leeuwerik is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van De Leeuwerik voordoen. De Leeuwerik zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.

 • Overmacht aan de zijde van De Leeuwerik bestaat indien De Leeuwerik in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van De Leeuwerik, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, stakingen, blokkades, brand, epidemieën, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

 • De Leeuwerik heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van jou en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

Aansprakelijkheid – schade - klachten

 • De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Indien je schade of gebreken constateert, meld dit dan direct bij ons. Kosten in geval van schade zullen ten laste worden gelegd aan de huurder door De Leeuwerik.

 • De Leeuwerik is in geen geval aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het vakantiehuis en of op het terrein.

 • Bij niet juist gebruik, niet juist achterlaten, inclusief het niet schoon achterlaten van het vakantiehuis, worden extra kosten in rekening gebracht. Na vaststelling van extra kosten door de Leeuwerik, ben je/huurder verplicht deze te voldoen conform de door de Leeuwerik gestelde betalingstermijn.

 • De Leeuwerik is niet aansprakelijk voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. De Leeuwerik is niet aansprakelijk bij het uitvallen of (deels) buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en/of het niet of deels niet functioneren van internet. 

 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dien je ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen.

 • Mocht je een klacht willen indienen dan kan dit tijdens het verblijf of bij de uitcheck. Is je klacht niet naar tevredenheid opgepakt, meld je klacht dan uiterlijk binnen 14 dagen na het vertrek schriftelijk aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Privacy

 • Alle gegevens die je aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen door De Leeuwerik worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over je verblijf en onze diensten te sturen.

 • Op je verzoek zullen we je gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. 

 • Indien je geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kun je ons dat laten weten door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vragen, opmerkingen of een suggestie?
Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op jouw bericht.
De Leeuwerik
Duinroosstraat 1
1796 BJ De Koog
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK nummer: 91537304

Contact

Blijf op de hoogte

Regelmatig versturen we een nieuwsbrief met leuke informatie en aanbiedingen, aanmelden kan hieronder:

Betaal veilig met

Ideal
Sofort
PayPal
Bancontact
Maestro
American Express
Visa